tin mới nhất

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2023)
Ngày đăng 20/03/2023 | 15:22  | Lượt xem: 187

Ngày 11/01/2023, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 793-TB/QU về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2023)

Nội dung Thông báo xem tại đây