tin mới nhất

Giang Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:26  | Lượt xem: 280

Sáng ngày 16/8/2019, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Nga - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức người lao động cơ quan phường cùng toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ phường Giang Biên.

Hội nghị được nghe đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư đảng ủy phường thông tin các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Có thể nói, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Chỉ thị yêu cầu công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội phải được thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Giang Biên lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ phường dự kiến Đại hội chi bộ làm điểm sẽ tổ chức trong trước tháng 2/2020; Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong trước 20/3/2020 và đại hội đại biểu Đảng bộ phường dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020.

Kết thúc hội nghị, đồng chí đã đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của cấp trên, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Quận ủy, Đảng ủy phường; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất./.