tin mới nhất

Lãnh đạo UBND Quận Long Biên làm việc Ngành GD&ĐT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
Ngày đăng 20/08/2019 | 07:44  | Lượt xem: 447

Sáng ngày 16/8/2019, Tại Phòng họp Quận ủy, Thường Trực Quận ủy làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo kết quả nổi bật đạt được trong năm học 2018-2019, cụ thể 13/13 chỉ tiêu đạt loại tốt, trong đó 12/13 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc; Phòng Giáo dục và Đào tạo và 3 đơn vị  được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc, 07 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; 02 tập thể được nhận cờ thi đua, 03 tập thể được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 có nhiều khởi sắc, tỉ lệ học sinh thi đỗ đạt tỉ lệ 80.9%, cao hơn trung bình khu vực 5 là 9.3% và cao hơn trung bình toàn Thành phố 17.2%,. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được phát huy.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải đã ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo với những thành tích nổi bật của ngành trong năm học vừa qua, đồng thời biểu dương cấp học MN, Tiểu học, THCS đã nâng cao chất lượng dạy – học hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua;

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ mạnh Hải đã giao nhiệm vụ cho ngành trong năm học tới, cụ thể:

1. 13/13 chỉ tiêu xếp loại tốt, trong đó 12 chỉ tiêu xếp loại Xuất sắc

2. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đạt 82%

3. Chỉ tiêu bơi khối lớp 3,4,5 lần lượt đạt 70%, 80%, 90%.

4. Tiếp tục phân tuyến tuyển sinh hợp lí, khai thác triệt để cơ sở vật chất đã được đầu tư, giảm dần khoảng cách về sĩ số học sinh và chất lượng dạy học giữa các nhà trường trong Quận.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành và dạy học tích cực;

6. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường song phải đảm bảo tránh lãng phí và phù hợp.

7. Thực hiện tốt Qui chế dân chủ và ba công khai, đổi mới công tác kiểm tra, có biện pháp xử lí các cá nhân vi phạm nhằm nâng cao kĩ năng quản trị nhà trường của người đứng đầu đơn vị