tin mới nhất

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 11:24  | Lượt xem: 387

Ngày 20/8/2019, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Quận ủy Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở năm 2019.

Đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của lớp bồi dưỡng là Tiến sỹ Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Quốc tế. Tham dự lớp học có các đồng chí cấp phó các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng các đoàn thể CT-XH phường; công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận và phường.

Các học viên tham dự lớp học

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở được mở theo Kế hoạch số 187-KH/QU ngày 12/4/2019 của Quận ủy Long Biên về việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019. Chương trình của lớp bồi dưỡng tập trung vào chuyên đề “Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả” và nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học viên nâng cao và vận dụng các kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ  thực hiện đúng chuẩn mực về văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.