tin mới nhất

Quận ủy giám sát công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện Chương trình 03-CTr/QU tại đảng ủy phường Long Biên.
Ngày đăng 21/08/2019 | 20:59  | Lượt xem: 209

Ngày 16/8/2019, Đoàn giám sát theo Quyết định số: 968-QĐ/QU ngày 24/7/2019 của Quận ủy Long Biên giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU, tập trung thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư, đồng chí Phó bí thư- Chủ tịch UBND phường Long Biên.

Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Ủy viên BTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể, phòng ban chuyên môn quận. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBT TT ĐU; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy; Trưởng các đoàn thể và các bộ phận chuyên môn phường có liên quan.

Thay mặt đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư TT ĐU đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU ngày 15/11/2015 của Quận ủy tập trung vào thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” của đảng ủy phường. Báo cáo đã nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chương trình 03-CTr/QU và các kết quả thực hiện về tuyên truyền, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Cùng với các kết quả đạt được, báo cáo cùng đưa ra một số mặt tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau báo cáo của đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Bí thư đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường cũng đã báo cáo vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU và việc thực hiện chủ đề năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Bí thư đảng ủy  phường báo cáo vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU và việc thực hiện chủ đề năm 2019.
Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó bí thư, Chủ tịch UBNDphường báo cáo vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU và việc thực hiện chủ đề năm 2019

Tại buổi làm việc, 09 ý kiến của thành viên đoàn giám sát và đại diện phường cũng đã trao đổi những tồn tại, hạn chế và những giải pháp trong thời gian tới đối với thực hiện Phường văn mình đô thị, các tuyến phố văn mình đô thị trên địa bàn phường Long Biên. Nêu rõ quyết tâm tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để phấn đấu đạt Phường văn mình đô thị, các tuyến phố văn mình đô thị theo từng tiến độ thời gian phường đã đặt ra.

Các ý kiến trong hội nghị

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Ủy viên BTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đảng ủy – UBND phường đã nghiêm túc thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo về thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy tập trung vào thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”; thông qua việc xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành (Nghị quyết, kế hoạch,…)

2. Phường đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên; góp phần làm thay đổi diện mạo của phường; nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

3. Trong thời gian tới đề nghị Đảng ủy – UBND phường tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình 03-CTr/QU theo hướng bền vững, không làm theo phong trào, lựa chọn cách làm hay, xử lý triệt để, kịp thời các vi phạm. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của HĐND phường và sự vào cuộc của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể phường trong thực hiện các nội dung của Chương trình. Phát huy lợi thế của mô hình camera an ninh trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường, TTĐT,…

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình – Ủy viên BTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận kết luận hội nghị