tin mới nhất

Tập huấn, truyền thông phòng chống ma túy năm 2020 cho hội viên Cựu chiến binh Long Biên
Ngày đăng 07/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 323

Sáng 7/7/2020, tại phường Ngọc Thụy, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông phòng chống ma túy năm 2020.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành Hội, Thường trực Hội CCB quận Long Biên và 150 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên thông tin tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống ma túy cho đối tượng là vợ (chồng), con em hội viên cựu chiến binh ở cơ sở.

Mục đích của lớp học nhằm giới thiệu cho Hội viên những thông tin mới trong phòng, chống ma túy năm 2020, qua đó nâng cao nhận thức phòng chống ma túy trong gia đình hội viên và trên địa bàn dân cư.

Công tác tuyên truyền, tập huấn là hoạt động thường xuyên của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 668/QĐ-UBND, ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về “Thực hiện công tác truyền thông  phòng, chống ma túy”.