tin mới nhất

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 08/07/2020 | 16:19  | Lượt xem: 309

Chiều ngày 07/7/2020 tại phòng họp số 2 - Trụ sở Quận ủy Long Biên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên UBKT Quận ủy, các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2020, theo đó UBKT Quận ủy đã tiến hành được 05 cuộc kiểm tra, giám sát về những nội dung: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, quản lý tài chính đảng, thu nộp và sử dụng đảng phí,..;giải quyết 01 đơn kiến nghị có nội dung tố cáo; thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên vi phạm và tham mưu cho cấp ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đối với cơ sở, mặc dù tập trung thực hiện thắng lợi đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 song công tác kiểm tra, giám sát vẫn được các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở quan tâm thực hiện, đến nay đã có 29 tổ chức đảng và 02 đảng viên được kiểm tra, giám sát về các nội dung: Thu nộp và sử dụng đảng phí; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đảng viên; giải quyết 02 đơn tố cáo đảm bảo đúng quy định và thi hành kỷ luật 01 trường hợp.

Đ/c Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT QU trình bày báo cáo

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng, những khó khăn vướng mắc, trao đổi nhiều kinh nghiệm quý cho cấp ủy, UBKT cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, tập trung vào các vấn đề như nắm tình hình giải quyết đơn thư sau đại hội, việc hoàn thành các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cũng như nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ cho cán bộ kiểm tra cơ sở,..

Một số hình ảnh thảo luận:

 

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đề nghị cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đề ra trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào một số nội dung:

1. Tiếp tục rà soát quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở, hoàn thiện và gửi về UBKT Quận ủy trước ngày 15/7/2020.

2. Dựa trên hướng dẫn của UBKT Quận ủy, các đơn vị tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thiện trong tháng 7/2020 làm cơ sở để cụ thể hóa thành kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm cho cơ sở.

3. Tập trung đẩy mạnh các cuộc  kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng từng cuộc kiểm tra, giám sát trong đó đặc biệt quan tâm việc nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm việc thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát.

4. Về công tác giải quyết đơn thư: Tiếp tục theo dõi việc thực hiện kết luận, nắm chắc tình hình sau giải quyết đơn thư. Phối hợp với UBKT Quận ủy thực hiện việc thẩm tra tư cách đại biểu để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ Quận./.