tin mới nhất

Kiểm tra hiện trường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận
Ngày đăng 09/07/2020 | 16:22  | Lượt xem: 45

Ngày 7/7/2020, UBND quận tổ chức kiểm tra hiện trường đối với các kho vật tư dự trữ, phương tiện phục vụ công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận, kiểm tra công tác xử lý dỡ bỏ đối với các vi phạm nhà nổi trên sông , vi phạm tại chợ ẩm thực tổ 27 Ngọc Lâm và việc phát quang nạo vét đối với các tuyến thoát nước ngoài bãi, Cùng đi kiểm tra với  đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận, Phó ban thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, lãnh đạo các phòng ban và lãnh đạo UBND các phường liên quan.

Ngày 7/7/2020, UBND quận tổ chức kiểm tra hiện trường đối với các kho vật tư dự trữ, phương tiện phục vụ công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận, kiểm tra công tác xử lý dỡ bỏ đối với các vi phạm nhà nổi trên sông , vi phạm tại chợ ẩm thực tổ 27 Ngọc Lâm và việc phát quang nạo vét đối với các tuyến thoát nước ngoài bãi, Cùng đi kiểm tra với  đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận, Phó ban thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, lãnh đạo các phòng ban và lãnh đạo UBND các phường liên quan.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị dụng cụ vật tư , việc cắm tre vè trên đỉnh kè Gia Thượng để phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các phường, các ngành  của quận, tuy nhiên việc xủ lý dỡ bỏ đối với các nhà nổi trên sông , chợ ẩm thực tổ 27 Ngọc Lâm còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

 Để thực hiện tốt kế hoạch và các phương án PCTT&TKCN năm 2020 đồng thời xử lý dứt điểm đối với các vi phạm Luật đê điều trên địa bàn quận , đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu :

 1.UBND các phường tiếp tc kim tra rà soát đối với các tuyến thoát nước trên địa bàn, phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 tổ chức phát quang, nạo vét đảm bảo thông thoáng dòng chảy, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng úng ngập cục bộ khi mưa lớn kéo dài.

2. Đối với khu vực ngoài bãi: Các phường khẩn trương huy động các lực lượng và phương tiện tổ chức ra quân phát quang, nạo vét và khơi thông dòng chảy các tuyến mương tiêu theo kế hoạch của UBND quận xong trước ngày 10/7/2020. Vận động, tuyên truyền các hộ dân sản xuất nông nghiệp không vứt rác, cây cối xuống hệ thống tiêu thoát nước mương gây cản trở dòng chảy.

3. Đối với các nhà nổi trên sông Hồng, sông Đuống  và chợ ẩm thực tổ 27 Ngọc Lâm yêu cầu UBND các phường Giang Biên, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm triển khai việc tháo dỡ, di dời và hoàn thành xong trước 30/7/2020 ./.