tin mới nhất

Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV của thanh niên Cơ quan Dân, Đảng
Ngày đăng 04/08/2020 | 17:41  | Lượt xem: 863

Những ngày này, đoàn viên, thanh niên cơ quan Dân Đảng đang ra sức xây dựng hoàn thành công trình, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua Đoàn thanh niên cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên đã chủ động lựa chọn các chương trình hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, theo phương châm “Hiệu quả, cụ thể, phù hợp” như: phát động thi đua trong đoàn viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Cơ quan đã xây dựng công trình trang trí cây xanh hành lang các tầng 3,4,5 của trụ sở cơ quan Dân, Đảng. Đồng thời, tích cực vệ sinh phòng làm việc, phân công từng đoàn viên chăm sóc các cây xanh, góp phần làm cảnh quan cơ quan sáng – xanh – sạch – đẹp và nở hoa.

Công trình được triển khai thực hiện không những nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan Dân, Đảng, mà còn tạo ra không khí phấn khởi trong mỗi đoàn viên, tích cực chuyên môn, hăng hái trong các hoạt động Đoàn, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

Một số hình ảnh công trình cây xanh trang trí hành lang cơ quan của Đoàn Thanh niên cơ quan Dân, Đảng: