tin mới nhất

Đảm bảo an toàn giao thông, TTĐT, vệ sinh môi trường, trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 04/08/2020 | 17:48  | Lượt xem: 452

Ra quân cao điểm từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn toàn phường

Thực hiện Phương án số 05/PA-UBND ngày 14/07/2020 của UBND quận Long Biên tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBND phường Sài Đồng xây dựng phương án 04/PA-UBND ngày 3/7/2020 triển khai thực hiện một số nội dung: Ra quân cao điểm từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn toàn phường (Đặc biệt tại các tuyến tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, khu vực nơi tổ chức Đại hội như: Phố Sài Đồng, Hoàng Thế Thiện,...); Tiếp tục duy trì có hiệu quả nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị tại Kế hoạch số 25/KH-BCĐ197; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc. Duy tu, duy trì,vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị; giao nhiệm vụ Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và nhân dân phối hợp cùng Công ty CP CTĐT Long Biên tổ chức ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vui chơi, khu công cộng, vườn hoa...đồng thời rà soát, lên phương án thu dọn các điểm phế thải vô chủ. Rà soát các vị trí vỉa hè, bó vỉa gốc cây cần được thay thế tổng hợp báo cáo UBND quận. Rà soát các cây xanh cần cắt tỉa, cây chết, hệ thống chiếu sáng cần được thay thế tổng hợp UBND quận. Giao tổ quản ký TTĐT và thanh tra xây dựng phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn đường sắt và các công trình hạ tầng kỹ thuật...Kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, thi công đào hè, đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó bộ phận địa chính là bộ phận thường trực, tham mưu kiểm tra, tổng hợp báo cáo, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng BVDP tham gia QLTT thực hiện các nội dung theo phương án. Bộ phận Văn hoá thông tin có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung theo phương án, tham mưu xử lý triệt để các vi phạm về biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn phường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Lực lượng công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực: Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ. Kiểm tra xử lý, giải tỏa vi phạm, duy trì không để tái lấn chiếm các vi phạm về lòng, lề đường, vỉa hè, khu công cộng. Công tác đảm bảo ATGT, PCCC, phối hợp xử lý theo kế hoạch chuyên đề về dừng, đỗ xe không đúng quy định, xử lý tình trạng đổ trộm phế thải trên địa bàn Phường. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị xử lý nghiêm các công trình vi phạm về biển hiệu, biển quảng cáo, công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Chào mừng Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND phường xây dựng phương án nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, mở đợt cao điểm thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và văn minh đô thị trên địa bàn Phường. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị tạo diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV. UBND cũng phường đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị phối hợp với các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát hoạt động đoàn viên, hội viên để thực hiện tốt các nội dung của phương án.

Hình ảnh đã xử lý vi phạm TTĐT: