tin mới nhất

Một số hoạt động nổi bật của Hội Cựu chiến binh quận 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 15/09/2020 | 15:31  | Lượt xem: 285

9 tháng đầu năm 2020, vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, công tác hội vẫn đảm bảo các nội dung trong kế hoạch đề ra và đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên. Tổ chức 40 buổi với trên 8.000 lượt hội viên học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ cơ sở và quận. Tham gia đóng góp trên 500 ý kiến góp ý vào văn kiện và tại Đại hội Đảng. Động viên hội viên tích cực tham gia đề cử, ứng cử vào chi ủy, đảng ủy các cấp. Sau Đại hội cấp chi bộ đã có 539 đồng chí hội viên tham gia chi ủy chi bộ (=51% tổng số chi ủy viên); giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là 243 đồng chí = 55,5%. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường có 889 đồng chí hội viên CCB tham gia đạt tỷ lệ 39% (Có 44 đồng chí trúng Đảng ủy viên). Có 66 đồng chí hội viên CCB tham gia Đại biểu Đảng bộ quận (có 3 đồng chí trúng Quận ủy viên). Sau bầu cử tổ dân phố có 121 đồng chí hội viên trúng cử tổ trưởng TDP đạt tỷ lệ 50,5%.

Tọa đàm thực hiện đề án 02 của Quận Hội

Trong công tác sơ tổng kết, đã tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 4/3/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Cùng với đó, Quận Hội đã xây dựng và triển khai Đề án 02 của Quận Hội về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới” nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng nhận thức tư tưởng cho hội viên cựu chiến binh gắn với tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay đã có 7 buổi tọa đàm với 635 đồng chí tham gia, 48 ý kiến đóng góp, 6 bài viết đấu tranh, phản bác. Tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Thủ đô trong 6 tháng đầu năm với 9 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng. Chỉ đạo các hội cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp và tổ chức thành công hội nghị sơ kết cấp quận.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế. Hội CCB Quận đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các tổ chức vay vốn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn phát triển kinh tế, kinh doanh. Đến 31/8/2020, tổng dư nợ toàn hội đạt 77,572 tỷ tăng 13,642 tỷ với 1700 hộ vay, đạt 12,1%  (chỉ tiêu Thành phố giao 8-10%). Trong đó: Vốn hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo: 25,035 tỷ đồng = 507 hộ vay; Vốn giải quyết việc làm: 49,72 tỷ đồng = 996 hộ vay; Cho vay nhà ở xã hội: 2,815 tỷ đồng = 7 hộ vay. Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không có nợ đọng, chậm trả, thất thoát. 42/42 tổ vay vốn và 100% hộ thực hiện gửi tiền tiết kiệm bình quân từ 200 đến 500 nghìn đồng/hộ vay/tháng. Song song với tuyên truyền phát triển hộ vay tăng số dư; Hội CCB Quận và tổ trưởng vay vốn tích cực tham gia vận động các hộ vay chuyển mục đích sử dụng vốn phù hợp với Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quận như chuyển mục đích sử dụng vốn vay từ chăn nuôi sang trồng trọt, không sử dụng bếp than tổ ong trong hoạt động kinh doanh v.v…9 tháng đầu năm, Hội CCB quận đã kiểm tra 14 phường; 42/42 tổ vay vốn; 152 hộ vay. Hội CCB cơ sở kiểm tra 100% tổ vay vốn và 10% số hộ vay. Trong đó, hộ mới giải ngân sau 30 ngày được kiểm tra 100%.

Kiểm tra công tác kinh tế, vay vốn

Thực hiện Đề án 03 của Thành Hội, 100% cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng, kết quả thu được 177,752 triệu đồng vượt 153% chỉ tiêu. Đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà "Nghĩa tình đồng đội", trong đó có 1 nhà hỗ trợ huyện Phú Xuyên với tổng số tiền 130 triệu đồng. Thực hiện Kế hoạch ủng hộ và đóng quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn. Toàn quận hội đã ủng hộ trên 113 triệu đồng vượt 188% chỉ tiêu.

Công tác phối hợp được quan tâm thực hiện hiệu quả, Hội CCB quận phối hợp với MTTQ tổ chức 2 đoàn giám sát công tác GPMB cũng như công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phối hợp với cơ quan quân sự các cấp động viên, tặng quà 93 thanh niên lên đường nhập ngũ và đón 70 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tham gia CLB cựu quân nhân. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, đã phối hợp tổ chức gặp mặt 150 đồng chí cựu chiến binh tiêu biểu. Thực hiện Chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh", các cấp hội, đặc biệt, các chi hội đã duy trì thường xuyên, nề nếp chế độ kiểm tra, giám sát và động viên hội viên tham gia bằng hành động, công việc cụ thể góp phần xây dựng các nhà văn hóa, trụ sở cơ quan xanh, sạch, đẹp và trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng hiệu quả. 9 tháng, đã huy động trên 5.000 lượt hội viên tham gia trên 200 buổi vệ sinh môi trường; thực hiện kiểm tra, giám sát trên 500 buổi tại 212 nhà văn hóa, trụ sở công an. Kết quả 91 đạt tốt, 121 khá. Huy động, đóng góp trên 50 triệu đồng mua cây xanh, chậu hoa làm đẹp nhà văn hóa.

CCB tham gia thực hiện chủ đề 2020 của Quận

3 tháng cuối năm, Hội CCB tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ quận các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02 của Quận Hội, tọa đàm và nắm chắc tình hình tư tưởng, DLXH; nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì thường xuyên có hiệu quả hoạt động của các tổ "CCB - Thương binh dân vận khéo"; tổ "CCB tự quản về ATGT". Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Quận ủy, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động. Tổ chức bình xét thi đua, tổng kết năm 2020 và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm 2021.