tin mới nhất

Giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 10/2020
Ngày đăng 29/10/2020 | 17:07  | Lượt xem: 334

Sáng ngày 29/10/2020, tại phòng họp số 2, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 10/2020

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội Quận và các đồng chí trong tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng một số nội dung phản ánh tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng nội dung trong tháng 10/2020

Hội nghị đã có 12 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội trên địa bàn Quận tập trung vào các nội dung như: các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tháng 10; về công tác tổ chức và kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa XIV); về tình hình thiên tai, bão lũ ở miền Trung và các việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa, bão, lũ lụt; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19; vấn đề triển khai thực hiện các dự án, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố của quận; công tác quản lý đất đai khu vực ngoài bãi của một số địa phương như: Ngọc Thụy, Long Biên, ... 

Các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy tiếp thu ý kiến, làm rõ một số nội dung dư luận băn khoăn và định hướng một số nội dung dư luận cần nắm bắt thông tin trong tháng 11/2020 tập trung vào các vấn đề như:

1. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt, xác minh rõ nội dung thông tin để kịp thời giải thích các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, phản ánh dư luận phải trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời và chính xác;

2. Về các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

3. Về việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; 03 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025;

4. Về công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng;

5. Về công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận;

6. Việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Hành động Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và các hoạt động hướng đến kỷ niệm 17 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2020); 

7. Về các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020);

8. Công tác triển khai thực hiện các dự án, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố của quận;…

Đồng chí đề nghị các cộng tác viên tiếp tục chủ động, tích cực thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội; chủ động tham gia đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm. Đồng thời, phát hiện kịp thời những vấn đề mới nảy sinh về công tác tư tưởng, DLXH trong Quận để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, góp phần hạn chế những bức xúc trong Nhân dân; tích cực chia sẻ, tuyên truyền những nội dung tốt, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND quận để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.