tin mới nhất

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, sự kiện chính trị trên địa bàn phường Việt Hưng đã thành công tốt đẹp
Ngày đăng 23/09/2022 | 16:58  | Lượt xem: 295

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2022 – 2025 có ý nghĩa quan trọng, đây là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; kiểm điểm công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ, đồng thời bầu Ban chi ủy, Bí thư và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, ngày 12/7/2022, Đảng ủy phường Việt Hưng đã ban hành kế hoạch số 74-KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 . Trong đó, yêu cầu cấp ủy, các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công hướng dẫn cụ thể từ công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, trong đó chú trọng công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu theo quy định và thực hiện đúng tiến độ đề ra

Theo đó từ ngày 20/8 đến hết ngày 11/9/2022, 23/23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng đã hoàn thành việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ.

Đồng chí Đinh Quang Luận - QUV- Bí thư Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Ban chi uỷ chi bộ tổ dân phố số 5

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các chi bộ từ công tác tổ chức, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự và các cơ sở vật chất cho Đại hội. Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Tại Đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc các kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 có những diễn biến rất phức tạp, khó lường hầu như cả một nhiệm kỳ các chi bộ đều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, các chi bộ luôn bám sát và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid -19, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ, các chi bộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ, đảng viên của các chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, nghiêm túc tuân thủ, thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng, luôn đi đầu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trong công tác phòng chống dịch. Sau khi dịch bệnh được không chế, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ đề hàng năm của Quận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, qua đó đã động viên, khuyến khích toàn dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó các chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản, ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát đảng viên.  

Đồng chí Đinh Quang Luận - QUV- Bí thư Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Ban chi uỷ chi bộ Công an phường

Tại Đại hội, các chi bộ cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí chi uỷ viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự đoàn kết thống nhất cao trong chi uỷ và đảng viên của chi bộ, thực hiện tốt công tác dân chủ trong Đảng, tập trung trí tuệ xây dựng Nghị quyết sát với thực tiễn của từng chi bộ và có tính khả thi cao, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao giữa chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và toàn thể nhân dân, tăng cường công tác kiển tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ, qua đó chi uỷ các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo Nghị quyết của Đảng bộ phường đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế để các đại biểu dự Đại hội thảo luận cho ý kiến, nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác lãnh đạo của chi bộ, đồng thời góp ý xây dựng vào phương hướng lãnh đạo của chi bộ nhiệm tới, tại Đại hội  các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Đảng uỷ, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng định hướng cho các chi bộ ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, các chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong chi uỷ, nhiệm vụ cho từng đảng viên, xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng uỷ, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý giám sát đảng viên và phát triển đảng viên mới, tập trung công tác lãnh đạo tổ dân phố hoàn thành việc bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ mới, lãnh đạo các chi hội đoàn thể cùng với nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến các gia đình chính sách, các hộ cận nghèo, hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đại hội chi bộ đã thông qua.

Đồng chí Âu Mạnh Tùng - PBTTTĐU tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội chi bộ trường Tiểu học Đoàn Khuê

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đại hội được tổ chức đúng các bước theo quy trình, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Về công tác chuẩn bị nhân sự, các chi bộ đã thực hiện đúng quy định, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, công tác tổ chức được các chi bộ triển khai bài bản, chu đáo, đạt được mục đích đã đề ra. Nhân sự chi ủy, chức danh Bí thư, phó Bí thư được bầu đều đảm bảo đúng dự kiến về cơ cấu, độ tuổi… Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ là cơ sở để Đảng ủy nắm được tình hình hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực hoạt động tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI đã đề ra.