tin mới nhất

Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 08:59  | Lượt xem: 715

Chiều ngày 08/7/2020, tại trụ sở phường Đức Giang, Khối dân vận Quận và phường đã họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ, Hội cựu chiến binh, Phó Chủ tịch MTTQ, Phó bí thư Đoàn thanh niên quận; cán bộ Ban Dân vận Thành ủy theo dõi quận và Phó Bí thư thường trực - Trưởng khối dân vận các phường.

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình tư tưởng nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giao thông được đảm bảo. Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và khối vận các phường tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; chú trọng nắm tình hình nhân dân, tư tưởng đảng viên về việc sáp nhập tổ dân phố; thời gian thực hiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp MTTQ và các đoàn thể quận lấy ý kiến đoàn viên, hội viên vào dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố và Quận. Ban Dân vận đã tham mưu Quận ủy tổng kết 4 Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương (10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị; 10 năm thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư; 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 và 5 năm thực hiện Kết luận 114 của Ban bí thư). Triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo và viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo thực hiện Kế hoạch năm Dân vận khéo 2020 do Trung ương, Thành phố  phát động. QCDC ở cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là 6 quy chế dân chủ do quận ban hành; đã có 101/101 đơn vị HSCN tổ chức hội nghị CBCC; 73/143 đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; Thực hiện giám sát đối với 4 trường công lập trên địa bàn về thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ và Thông tư 36 của Bộ GD&ĐT. Các hoạt động tiêu biểu của khối vận các phường là việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chính sách GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiêu biểu về GPMB là vận động GPMB dự án đường40m qua Ngọc Lâm, Ngọc Thụy; Triển khai và thực hiện Quyết định sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố, thực hiện Đề án 15 của Quận ủy tạo sự ổn định, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.

Tại hội nghị, có 8 ý kiến tham gia đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối dân vận từ quận đến cơ sở. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với những kết quả đạt được, thông tin một số tình hình tại địa phương, đơn vị và đề xuất, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trọng tâm là việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội; tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc diện GPMB các dự án trọng điểm chấp hành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Long – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy khẳng định những kết quả đạt được của khối dân vận từ quận đến cơ sở, chỉ ra các tồn tại cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm để góp phần vào thành tích chung trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần quan tâm thực hiện:

1.  Tập trung công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn, nhất là tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, tình hình tại một số chùa, nhà thờ để kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý các vấn đề đột xuất phát sinh.

2. Nắm chắc các chủ trương, các văn bản mới để tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân;

3. Ban hành các quy chế hoạt động của khối vận, của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở sau đại hội;

4. Đánh giá kết quả bước đầu các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký thực hiện. Tổng hợp các bài viết tiêu biểu về điển hình “Dân vận khéo” để gửi thành phố dự thi.

5. Tiếp tục thực hiện công tác giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với khối các trường công lập. Đôn đốc, kiểm tra việc niêm yết công khai các 6 quy chế dân chủ tại trụ sở phường và nhà văn hóa tổ dân phố.

6. Tổ chức tập huấn công tác dân vận, hội nghị tọa đàm đảm bảo theo kế hoạch.

7. Khối vận các phường chủ động tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ theo quyết định 2200 của Thành ủy.

8. Đoàn thanh niên chủ động phối hợp với các phường giúp chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội cựu thanh niên xung phong.

9. Thực hiện tốt việc nắm bắt và thông tin báo cáo theo quy định.