tin mới nhất

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2022
Ngày đăng 28/11/2022 | 09:59  | Lượt xem: 367

Sáng 25/11/2022, tại Phòng 2 Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2022

 

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội quận và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết trong tháng 11/2022 định hướng các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Hội nghị đã có 7 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 11/2022, tập trung vào các nội dung: Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước (chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng); tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraine; Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV; Các hoạt động kỷ niệm 19 năm thành lập quận Long Biên (06/11); kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19; hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11); công tác QLĐĐ, trật tự xây dựng, GPMB, thi công dự án; thực hiện chủ đề năm của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; … những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở.

Các đ/c Cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo  Quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các cộng tác viên và đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt DLXH trong tháng 12/2022 như:

1. Tình hình Quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 12/2022;

2. Về triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

3. Về công tác tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư  tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

4. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022;

5. Về tình hình dư luận xã hội về việc triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4;

6. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

7. Về công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19;

8. Về hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12); 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12);

9. Kết quả thực hiện 3 chương trình công tác của Quận uỷ; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Năm dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; thí điểm thực hiện chính quyền đô thị; gắn với tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch năm 2023; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn; “Tháng hành động vì người nghèo”;

10. Về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,… và các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. 

11. Giám sát các nội dung dư luận phản ánh liên quan đến địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã được giải quyết, trả lời, thông tin phản hồi đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy;

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.