tin mới nhất

HĐND phường Thượng Thanh khóa III tổ chức kỳ họp bất thường
Ngày đăng 09/10/2019 | 14:04  | Lượt xem: 398

Sáng ngày 07/10/2019, tại Hội trường UBND phường Thượng Thanh, HĐND phường khóa III đã tổ chức kỳ họp bất thường để bàn và quyết định thực hiện “Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường".

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám Đốc TTBD Chính trị quận; đồng chí Đỗ Minh Khôi – Phó ban pháp chế HĐND quận; Chủ trì kỳ họp: Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng- BTĐU, Chủ tịch HĐND phường Thượng Thanh; Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực ĐU-HĐND-UBND- UB MTTQ, các ông bà Đại biểu HĐND, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức phường và đại diện các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt đề án sáp nhập Tổ dân phố và trình HĐND phường xem xét; đại diện Ban Pháp chế HĐND phường báo cáo thẩm tra Đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập Tổ dân phố.

Toàn cảnh kỳ họp của HĐND phường

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo QU, Giám Đốc TTBD Chính trị quận đã chỉ rõ việc sáp nhập TDP, sắp xếp kiện toàn nhân sự theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố là cấp thiết và quan trọng, đối với phường được giao làm điểm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong một số nhiệm vụ cuối năm 2019 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh việc thực hiện sáp nhập TDP đảm bảo theo nguyên tắc các bước quy trình và tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân hiểu và hưởng ứng các chủ trương của Đảng chỉ đạo. Sau khi sáp nhập, phường tiếp tục làm công tác nhân sự, sắp xếp bố trí cán bộ không chuyên trách đảm bảo phù hợp thực tế của Tổ dân phố.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo QU, Giám Đốc TTBD Chính trị quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại kỳ họp, Đại biểu HĐND cơ bản đồng tình nhất trí chủ trương của Đảng, Đề án sáp nhập Tổ dân phố của phường, tuy nhiên cũng có một số băn khoăn đề nghị lãnh đạo các cấp từ Đảng ủy, các ngành đoàn thể sâu sát trong chỉ đạo về nhân sự của TDP, cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng và động viên lãnh đạo Tổ dân phố và các ngành, đoàn thể để có hướng chỉ đạo hiệu quả, mặt khác các cấp cũng xem xét về cơ sở vật chất Nhà văn hóa TDP chưa đáp ứng yêu cầu sau khi sáp nhập TDP.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thay mặt HĐND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận và trả lời một số ý kiến của Đại biểu dự kỳ họp. HĐND phường đã thảo luận thống nhất biểu quyết nhất trí 100% với Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường Thượng Thanh, giao cho UBND phường căn cứ chức năng nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, Đề án sáp nhập Tổ dân phố báo cáo quận theo quy định.