tin mới nhất

Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính
Ngày đăng 09/10/2019 | 14:04  | Lượt xem: 973

Thực hiện Chỉ đạo của UBND quận Long Biên, sáng ngày 08/10/2019. UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính với sự tham gia của gần 190 đại biểu là các tổ chức và công dân đã từng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường.

Để hội nghị đối thoại được tiến hành thuận lợi, mang lại hiệu quả cao, thu hút được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân. Trước khi tổ chức hội nghị đối thoại thủ tục hành chính UBND phường đã gửi phiếu khảo sát, lấy ý kiến về thủ tục hành chính cấp phường đã công bố trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường, đây là một trong những hoạt động được cho là hết sức thiết thực, thông qua đó, nắm bắt được thực trạng, khảo sát sự hài lòng của người dân để có những tham mưu kịp thời giúp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết TTHC tại cơ sở và giúp cho buổi đối thoại thủ tục hành chính được tổ chức thành công hơn. Nội dung hội nghị cũng được truyền thanh trực tiếp qua hệ thống loa truyền thanh của phường. Chương trình hội nghị đối thoại bao gồm: Giới thiệu nội dung về công tác kiểm soát TTHC của UBND TP. Hà Nội, công tác kiểm soát TTHC của UBND phường Thượng Thanh, những chính sách pháp luật mới, việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục trong lĩnh vực tư pháp-hộ tịch và các lĩnh vực nội vụ, thanh tra, Giáo dục & đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Văn hoá; y tế, mô hình trả kết quả tại nhà như: Thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục hỗ trợ hỏa táng (dành cho đối tượng người có công, gia đình chính sách). Tổng hợp những ý kiến góp ý của người dân về thủ tục hành chính thông qua hội nghị; Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của người dân về TTHC. Nội dung đối thoại tập trung về tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường.

Các đại biểu dự hôi nghị  tham gia đóng góp ý kiến

Hội nghị tổ chức đối thoại về thực hiện thủ tục hành chính đã diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, thân thiện, bảo đảm tính dân chủ, thiết thực và hiệu quả. Đã có 02 ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan vkiến nghị gì với cơ quan hành chính nhà nước các cấp: khen ngợi Các cán bộ, công chức rất nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm và rất hài lòng với cơ quan hành chính nhà nước các cấp và có 1 ý kiến góp ý về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: về việc triển khai nhân rộng hơn quy trình giải quyết các TTHC trên Website, tuyên truyền phổ biến các quy định cho người dân nắm vững các loại TTHC để đăng ký giải quyết các TTHC qua môi trường mạng từ đó giảm thời giam giải quyết THTC. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đối thoại TTHC đã được đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND - Trưởng bộ phận một của giải đáp và trả lời đầy đủ, đã nhận được sự đồng tình và hài lòng của nhân dân. Hội nghị đối thoại thủ tục hành chính là một trong những hoạt động được cho là hết sức thiết thực giúp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở cũng như làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại./.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng -  Phó chủ tịch UBND phường trao đổi, giải đáp tại hội nghị