tin mới nhất

Kết quả nổi bật công tác quốc phòng, quân sự địa phương của phường Thượng Thanh trong 06 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 16:49  | Lượt xem: 719

Công tác quốc phòng quân sự địa phương làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó lực lượng vũ trang phường có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở. Trong nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thượng Thanh, quận Long Biên đã không ngừng phấn đấu nỗ lực và đạt được những kết quả nổi bật.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Long Biên đồng thời xác định rõ nhiệm vụ,  trách nhiệm của Ban CHQS phường trong công tác tham mưu với Đảng ủy - UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở một trong những nhiệm vụ đó là; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác chính sách hậu phương quân đội … là một trong nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong việc góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của quận Long Biên.

Hàng năm Ban CHQS phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS phường trong thực hiện nhiệm vụ; trong đó luôn coi trọng việc tổ chức đăng ký; quản lý dân quân rộng rãi hàng năm; xây dựng, tổ chức biên chế lực lượng dân quân nòng cốt có sức khỏe, có trình độ văn hóa đảm bảo cho yêu cầu nhiệm vụ được giao; song song với củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng chỉ tiêu Ban CHQS quận giao. Ban CHQS phường luôn coi trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, coi đây là biện pháp then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật và truyền thống của lực lượng dân quân, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật chiến đấu bộ binh, cách đánh của dân quân, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp cùng lực lượng Công an phường xử trí tình huống A2, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Lực lượng dân quân phường Thượng Thanh tham gia bắn đạn thật

Công tác động viên quân nhân dự bị, ngay từ đầu năm ban CHQS phường luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy- UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát, đăng ký, quản lý và nắm chắc di biến động của quân nhân dự bị. Để làm cơ sở tổ chức biên chế xắp xếp cho các đơn vị nhận nguồn theo chỉ tiêu trên giao và thực hiện phương châm công khai, dân chủ, đúng luật. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi và động viên quân nhân dự bị. Trong 6 tháng đầu năm 2019 phường đã động viên 01 đồng chí tham gia đào tạo sĩ quan; 01 đồng chí đi đào tạo chuyển loại sĩ quan dự bị và 06 đồng chí tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn phòng không 12,7 ly của sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô hoàn thành chỉ tiêu quận giao. Cán bộ chiến sỹ tham gia đào tạo, huấn luyện tại nhà trường và các đơn vị dự bị động viên, trong thời gian huấn luyện chấp hành tốt nội quy của đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đ/c lãnh đạo phường động viên các quân nhân dự bị tham gia huấn luyện

Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên huấn luyện hàng năm Ban CHQS phường luôn chủ động trong công tác phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể, công an phường, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Trong sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Thượng Thanh luôn chú trọng tuyển chọn những thanh niên đảm bảo có đủ tiêu chuẩn bản thân có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt để tuyển chọn cho quân đội, phát huy truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của địa phương những năm qua phường luôn có nhiều thanh niên đã viết đơn tự nguyên xin tham gia nhập ngũ. Năm 2019 quận Long Biên giao cho phường là 07 chỉ tiêu; Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tổ chức gặp mặt và động viên thăm hỏi số thanh niên trúng tuyển và sẵn sàng tham gia nhập ngũ, kết quả phường đã bàn giao 09/07 tân binh đạt 128,6 % chỉ tiêu quận giao và đã được UBND quận Long Biên tặng giấy khen về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Thượng Thanh luôn xác định thực hiện chủ đề năm 2019 của quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, và rất ý nghĩa: Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của toàn dân trong chung tay góp sức giữ gìn, bảo vệ môi trường, lực lượng vũ trang phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Công đoàn, Hội CCB, Phụ nữ, đoàn thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường thường xuyên tham gia tổng vệ sinh và trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường … đồng thời công tác dân vận, vận động quần chúng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ban CHQS phường lấy lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động chấp hành tốt các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và được gắn với các phong trào thi đua của phường, với phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang quận. Từ những nhiệm vụ trên nhằm giáo dục nâng cao về nhận thức bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng lực lượng Công an phường tuần tra, nắm bắt tình hình địa bàn, thường trực trong trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả  do thiên tai gây ra trên địa bàn phường.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 qua công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng được gắn với phong trào thi đua đã góp phần xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang phường, thực hiện tốt các nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương đã đạt được những kết quả cao luôn được các cấp các ngành và nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao, được tặng thường nhiều Bằng khe, giấp khen của các cấp đặc biệt năm 2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019 được Ban CHQS quận đánh giá xếp loại của công tác quốc phòng, quân sự địa phương của phường xếp thứ 2/14 phường.

Phát huy những kết quả đạt đã được trong 6 tháng đầu năm 2019, để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. Ban CHQS phường Thượng Thanh bám sát sự chỉ đạo của  Ban CHQS quận Long Biên, của Đảng ủy, HĐND, UBND phường gắn với thực tế của địa phương, chủ động phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể chính trị xã hội, công an phường, lãnh đạo tổ dân phố để thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn phường Thượng Thanh, góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của quận, đáp ứng với yêu cầu nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.