tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 21/9/2020 - 27/9/2020)
Ngày đăng 22/09/2020 | 10:36  | Lượt xem: 2581

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(22/9)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh