tin mới nhất

Những kết quả nổi bật nửa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại Hội Hội Cựu chiến binh quận Long Biên lần thứ IV
Ngày đăng 06/07/2020 | 14:01  | Lượt xem: 676

Ba năm đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB Thành phố Hà Nội và Quận ủy Long Biên, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể; trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội CCB quận Long Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện các mặt công tác; làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, trong đó hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IV đề ra.

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đều gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế giám sát cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội. Qua đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 547 đồng chí CCB được bầu vào cấp ủy, trong đó có 259 đồng chí được bầu giữ chức Bí thư, Phó bí thư. Có 1.254 đồng chí CCB được bầu đi dự đại hội Đảng bộ các phường. Đã tham gia hàng nghìn ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao. Hội CCB quận cũng chủ động tìm các mô hình, giải pháp mới gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương để giải quyết 1 số khó khăn như đã triển khai xây dựng 02 Đề án về "Xây dựng mô hình 15 tổ Dân vận khéo với hội viên CCB là thương binh" và Đề án “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới”. Thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông, Hội CCB quận đã thành lập 14 tổ CCB tự nguyện tham gia tự quản an toàn giao thông ở các cổng trường học góp phần làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm đạt một số kết quả tốt được chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thường xuyên quan tâm chăm lo, giúp đỡ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giúp hội viên và nhân dân vay vốn với lãi suất ưu đãi với số dư bình quân trên 69 tỷ đồng, tăng 250% so với đầu nhiệm kỳ, giúp 1.518 hộ vay phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 1.853 lao động. Do vậy đến nay, số hộ khá giàu hiện có 4.905 hộ (51,52 %), không có hộ nghèo. Đi đôi với các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, các cấp Hội luôn coi trọng và thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa. Trong đó, tích cực xây dựng quỹ Hội, cho đến nay, tổng quỹ Hội có 5,68 tỷ, đạt bình quân 501.000 đồng/hv, đã cho 714 hội viên vay 3,17 tỷ đồng để phát triển kinh tế với lãi suất thấp.

Các cấp Hội CCB còn làm tốt các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi ốm đau. Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày 27/7 bình quân hàng năm đạt 1.200 lượt hội viên, thăm hỏi tặng quà hội viên ốm đau mừng thọ hàng năm bình quân đạt 1.400 hội viên, tổ chức phúng viếng 455 hội viên qua đời với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng. Thực hiện Đề án 03 của Ban chấp hành Hội CCB Thành phố về xóa nhà dột nát cho hội viên, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được 555,414 triệu đồng, đã sử dụng quỹ để tu sửa và làm mới 9 nhà trong đó giúp huyện Phú Xuyên 2 nhà, tặng 2 sổ tiết kiệm; gặp mặt tặng quà 536 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn là thương, bệnh binh, đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết với tổng số tiền 651 triệu đồng. Trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19, Hội CCB quận đã vận động hội viên CCB ủng hộ được 113,168 triệu đồng, nộp lên Thành Hội 94 triệu và hỗ trợ 6 trạm y tế phường và 3 cá nhân với số tiền 19,5 triệu đồng.

Trong công tác phối hợp, đã cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố, Quận và địa phương phát động. Nửa nhiệm kỳ qua, tích cực tham gia đóng góp xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; đã tham gia giám sát công tác GPMB và tuyên truyền đến hơn 257 gia đình diện GPMB ở một số dự án, giám sát gần 300 trường hợp cấp GCNQSDĐ ở cơ sở. Phối hợp với cơ quan quân sự triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách cho 5.006 trường hợp với số tiền là 19,384 tỷ đồng; cấp thẻ BHYT cho 1.686 đối tượng, giải quyết chế độ mai táng phí cho 542 đối tượng với số tiền là 2,8 tỷ đồng theo Quyết định 62/TTg-CP của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an tham gia tuần tra 382 cuộc với 1.584 lượt người, đã phát hiện cung cấp 92 thông tin cho công an, hòa giải thành công 169 vụ/440 trường hợp mâu thuẫn trong nhân dân. Thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên quận tổ chức tuyên truyền giáo dục tinh tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quân đội với 129 buổi cho 37.130 lượt đoàn viên, thanh niên và các thầy cô giáo, học sinh các nhà trường. Cùng với đó, Hội đã giới thiệu gần 300 hội viên CCB, giúp đỡ 10 chi đoàn yếu vươn lên trung bình, khá; bồi dưỡng giới thiệu 36 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Đặc biệt, công tác xây dựng tổ chức Hội luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vận động kết nạp 922 hội viên mới đạt 245% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Số hội viên hiện nay là 11.249 hội viên đang sinh hoạt ở 16 Hội cơ sở và 179 chi hội. Qua bình xét, phân loại hàng năm: 97,8% hội viên gương mẫu vượt chỉ tiêu 0,8%; 97,1% Hộ hội viên đạt “Gia đình văn hoá” vượt chỉ tiêu 1,1%; 100% chi hội đạt “Trong sạch, vững mạnh”; Số cơ sở Hội đạt “Trong sạch, vững mạnh” là 100 %, trong đó có 21% đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

Kết quả 3 năm liền, Hội liên tục được trên công nhận đạt “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc”. Năm 2017, 2018 được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Thành phố tặng Bằng khen. Năm 2019 được Trung ương Hội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

Qua nửa nhiệm kỳ, Hội đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm, bổ sung thêm 2 chỉ tiêu và xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội IV đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động trong nửa nhiệm kỳ: