tin mới nhất

Nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 20/03/2023 | 18:45  | Lượt xem: 1007

Ngày 20/3/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023

1. Nội dung ôn tập thi vòng 1

1.1. Kiến thức chung: Phụ lục 1

1.2. Ngoại ngữ:

- Phụ lục 2.1 - Tiếng Anh

- Phụ lục 2.2 - Tiếng Nga

- Phụ lục 2.3 - Tiếng Pháp

- Phụ lục 2.4 - Tiếng Trung

2. Nội dung ôn tập thi vòng 2

2.1. Vị trí Văn phòng - Thống kê: Phụ lục 3

2.2. Vị trí Xây dựng - Đô thị: Phụ lục 4

2.3. Vị trí Tư pháp - Hộ tịch: Phụ lục 5

2.4. Vị trí Văn hoá - Thông tin: Phụ lục 6

2.5. Vị trí Lao động - Thương binh và Xã hội: Phụ lục 7

2.6. Vị trí Tài chính - Kế toán: Phụ lục 8

(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023)

Thí sinh tải nội dung chi tiết tại đây