tin mới nhất

Tăng cường kiểm soát lối tắt ngõ 399 Ngọc Lâm - chốt phòng chống Covid-19 giáp ranh phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm
Ngày đăng 02/08/2021 | 15:31  | Lượt xem: 278

.

Ngày 01/8/2021, UBND Quận nhận được đề nghị của tổ Covid-19 cộng đồng tại chốt ngõ 399 Ngọc Lâm về việc hỗ trợ tuyên truyền, kiểm soát người dân đi qua lối tắt từ phường Ngọc Thụy qua lối tắt ngõ 399 Ngọc Lâm để sang địa bàn phường Ngọc Lâm.

Ngày 02/8/2021, UBND Quận ban hành Công văn số 1442/UBND-VP “về việc phối hợp kiểm soát  tại chốt phòng chống Covid-19 giáp ranh phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm” thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận để các đơn vị, cá nhân liên quan biết, phối hợp thực hiện. 

Nội dung Công văn 1442/UBND-VP xem chi tiết tại đây