tin mới nhất

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 22/08/2019 | 17:18  | Lượt xem: 525

Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo số 12/TB-HĐTD triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 21/8/2019

2. Danh sách thí sinh được triệu tập tham dự vòng phỏng vấn xét tuyển VC ĐVSN năm 2019