tin mới nhất

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới
Ngày đăng 15/09/2020 | 16:48  | Lượt xem: 249

.

Ngày 31/8/2020, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”. Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị tại đây