tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 19/10/2020 - 25/10/2020)
Ngày đăng 16/10/2020 | 15:31  | Lượt xem: 1972

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(21/10)

Thứ tư

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh