tin mới nhất

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 09:44  | Lượt xem: 322

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã có văn bản số 09/UBBC-NV về việc thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại đây