tin mới nhất

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 10:08  | Lượt xem: 357

Ngày 27/01/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGQU hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết văn bản tại đây.