tin mới nhất

Kế hoạch về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 10:16  | Lượt xem: 407

Kế hoạch 02/KH-UBBC, ngày 28/01/2021 của Ủy ban bầu cử quận Long Biên về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết văn bản tại đây