tin mới nhất

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử quận Long Biên
Ngày đăng 22/02/2021 | 10:38  | Lượt xem: 363

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên ban hành thông báo số 01/TB-UBBC phân công nhiệm vụ các thành viên.

Xem chi tiết văn bản tại đây