tin mới nhất

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 15:51  | Lượt xem: 317

Ngày 14/01/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT -TTg về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây