tin mới nhất

Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 16:07  | Lượt xem: 521

Ngày 10/9/2020 Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 35 - CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Xem chi tiết văn bản tại đây