tin mới nhất

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 16:18  | Lượt xem: 356

Ngày 19/01/2021 Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT - UBND về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Xem chi tiết văn bản tại đây