tin mới nhất

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 16:29  | Lượt xem: 509

Ngày 22/01/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 12 - HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây