tin mới nhất

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú thuộc tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2019.
Ngày đăng 22/07/2019 | 10:53  | Lượt xem: 537

Sáng ngày 20/7/2019, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 cho quần chúng ưu tú thuộc tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng  – QUV, Phó trường Ban Tổ chức Quận uỷ; đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo các tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên.

Đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Căn cứ Kế hoạch số 171-KH/QU, ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về việc phát triển đảng viên mới năm 2019; Thực hiện Quyết định số 936-QĐ/QU, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú thuộc tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đã có 38 quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên tham gia lớp học. Trong quá trình học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các quần chúng ưu tú sẽ nghiên cứu 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sửa đổi, bổ sung và xuất bản năm 2018. Qua đó giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên Cao cấp, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, khẳng định Quận uỷ Long Biên là một trong số ít các Quận, Huyện uỷ của Thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức tốt việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú thuộc tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Theo đồng chí Phạm Ngọc đây là việc không đơn giản trong quá trình phát triển đảng viên khối Doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhưng Lãnh đạo Quận uỷ, Ban Tổ chức, Trung tâm BDCT và Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã sắp xếp hợp lý đáp ứng nguyện vọng, đảm bảo thời gian phù hợp cho đối tượng học viên là quần chúng ưu tú thuộc tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia lớp.

Sau phần khai giảng, đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên Cao cấp, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã giảng chuyên đề đầu tiên: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại lớp.