tin mới nhất

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau chi hội Người cao tuổi tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng
Ngày đăng 23/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 354

Sáng ngày 22/8/2019 tại hội trường UBND phường Việt Hưng, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau chi hội NCT của tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của NCT đầu tiên được thành lập, đi vào hoạt động của phường Việt Hưng và của quận Long Biên.

Thực hiện QĐ số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 110/KH-UBND  ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND quận Long Biên về thực hiện tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn quận Long Biên và công văn số 06/BĐD-NCT ngày 17/9/2018 của Ban đại diện Hội NCT quận Long Biên.

          Sáng ngày 22/8/2019 tại hội trường UBND phường Việt Hưng, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau chi hội NCT của tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của NCT đầu tiên được thành lập, đi vào hoạt động của phường Việt Hưng và của quận Long Biên.

Về dự buổi ra mắt của CLB có ông Trần Công Nguyên, Uỷ viên thường trực Ban đại diện Hội NCT Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Tống, phó trưởng ban đại diện Hội NCT quận Long Biên, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể phường và các ông bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố phường Việt Hưng.

Bằng quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của Uỷ ban nhân dân phường Việt Hưng đã công nhận CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của chi hội NCT tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng với 52 Hội viên ban đầu và 05 thành viên trong ban chủ nhiệm, hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Phát biểu tại buổi ra mắt CLB đồng chí Nguyễn Đức Tống phó trưởng ban đại diện Hội NCT quận mong muốn các thành viên của CLB cùng nhau đoàn kết một lòng thực hiện tốt “ Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB” đã được UBND phường Việt Hưng phê duyệt và “ Chương trình hoạt động Nghĩa tình” 6 tháng cuối năm 2019 do ban chủ nhiện CLB đề ra để giúp đỡ cho những người có nhu cầu trợ giúp về Vật chất, về tinh thần, về tình cảm, về sức khỏe, và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, để tất cả mọi người dân sinh sống trên địa bàn tổ dân phố số 2 và những người dân trên địa bàn phường Việt Hưng đều có cuộc sống tốt đep, ấm no, hạnh phúc hơn.