tin mới nhất

Phường Phúc Lợi thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid -19.
Ngày đăng 30/06/2020 | 07:33  | Lượt xem: 212

Tính đến ngày 27/6/2020 phường Phúc Lợi đã tổ chức xét duyệt 03 đợt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, xét duyệt được 99 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19; Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ về quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịchCovid-19; Căn cứ Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid -19. UBND phường Phúc Lợi đã ban hành quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các đối tượng khó khăn hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 phường Phúc Lợi. Thông báo số 509/TB-UBND ngày 20/5/2020 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thực hiện tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịchCovid-19 qua các hội nghị giao ban tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tiếp xúc cử tri…Thực hiện tuyên truyền qua trang thông tin điện tử phường, đài phát thanh phường, bảng tin NVH các tổ dân phố.

Tính đến ngày 27/6/2020 phường Phúc Lợi đã tổ chức xét duyệt 03 đợt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Hồ sơ người lao động yêu cầu đề nghị hỗ trợ là Người lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, trong các nhóm nghề sau: Thu gom phế liệu; Bán hàng rong, không có địa điểm cố định. Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô hai bánh chở khách; Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Tổng số 99 trường hợp UBND phường đã gửi UBND quận Long Biên thẩm định xem xét phê duyệt, trong đó có 52 trường hợp đã có quyết định hỗ trợ tháng 4 với tổng số tiền 52 triệu đồng. 47 trường hợp đang được UBND quận thẩm định thông qua. Dự kiến UBND phường Phúc Lợi sẽ tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho 52 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trước ngày 05/7/2020. Có 10 trường hợp không đủ yêu cầu đề nghị xét duyệt hỗ trợ UBND phường đã ban hành thông báo trả lời gửi các đối tượng chủ yếu là đối tượng đã có lương hưu, làm việc ở công ty không phải hộ kinh doanh...

Dự kiến ngày 30/6/2020 UBND phường tiếp tục xét duyệt 54 hồ sơ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đợt 4. Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2020 UBND phường dự kiến xét duyệt thêm 02 đợt.