tin mới nhất

Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ X
Ngày đăng 30/06/2020 | 07:33  | Lượt xem: 939

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 26/06/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Sài Đồng, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ X, kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét các báo cáo, tờ trình của thường trực HĐND, UBND phường, nghe UB MTTQ phường thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền

Dự kỳ họp có đồng chí Đặng Đức Cường - Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ban thường trực UBMTTQ phường; Trưởng các  ngành đoàn thể; Các đồng chí cán bộ, công chức phường; Các ông bà Đại biểu HĐND; Các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng 16 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Sau phần khai mạc kỳ họp của đồng Lê Thị Hiền - Phó BTTT - Chủ tịch HĐND phường, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019, tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình về việc cho thôi làm Đại biểu HĐND phường đối với ông Lương Hồng Lân; Báo cáo hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự kiến chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021; Thông báo của UB MTTQ về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ X HĐND phường.

Tại phần chất vấn, thảo luận, đã có 08 ý kiến chất vấn của các ông bà đại biểu HĐND phường về lĩnh vực môi trường, đô thị đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nâng cấp các tuyến ngõ ngang trên địa bàn; lĩnh vực An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trả lời chất vấn của các đại biểu, đồng chí Vũ Tiến Hưng - Phó BT Đảng ủy -  Chủ tịch UBND phường đã báo cáo làm rõ hơn một số kết quả nổi bật phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 trên các lĩnh vực đồng thời trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp này.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND phường về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường cần tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, cân đối nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của phường; tăng cường công tác quản lý TTĐT - VSMT; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát công việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các phòng, ban, ngành của quận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường cũng như kết quả phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời nhất trí với báo cáo UBND trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị HiềnPhó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường căn cứ nghị quyết được HĐND phường thông qua tại kỳ họp chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, đề nghị UB MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường tăng cường mối liên hệ với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ X- HĐND phường tới cử tri và thực hiện giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND phường thông qua để quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020.

Tại kỳ họp đã thông qua 04 nghị quyết :

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019.

3. Nghị quyết về việc cho thôi đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Lương Hồng Lân

4. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021.

Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ – HĐND phường đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp và thành công tốt đẹp./.