tin mới nhất

Thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Sài Đồng
Ngày đăng 10/07/2020 | 15:49  | Lượt xem: 680

UBND phường Sài Đồng đã chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tự do không có giao kết hợp đồng bị mất việc trong tháng 4/2020 là 113 triệu đồng.

Thực hiện quyết định 15/2020 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. UBND phường Sài Đồng đã thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Sau 03 đợt rà soát trên địa bàn phường có 149 trường hợp người lao động tự do không có giao kết hợp đồng bị mất việc trong tháng 4/2020. Hội đồng xét duyệt đã lập hồ sơ 113/149 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn gửi phòng lao động thương binh xã hội quận. Sau khi xem xét căn cứ các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định 15/2020 UBND quận phê duyệt và ra quyết định hỗ trợ 113 hồ sơ của người lao động bị mất việc, ảnh hưởng bởi Covid. Trong các ngày từ ngày 7/7/2020 - 10/7/2020 UBND phường Sài Đồng đã thực hiện chi trả xong 113 trường hợp người lao động tự do bị mất việc đủ điều kiện được hỗ trợ, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng theo quy định. Hội đồng xét duyệt tiếp tục rà soát và trình UBND quận xem xét hỗ trợ những trường hợp còn lại để đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trên địa bàn phường.

Hình ảnh người lao động bị tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nhận tiền hỗ trợ tại UBND phường:

Cán bộ chính sách xã hội hướng dẫn người dân ký nhận tiền