tin mới nhất

Hội nghị sơ kết công tác TTND, GSĐTCCĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 07:31  | Lượt xem: 280

Sáng ngày 09/7/2020, tại phòng họp số 2 UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam quận Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác TTND, GSĐTCCĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Thanh xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí trong Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ quận, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phụ trách công tác TTND, GSĐTCCĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Trưởng ban TTND, trưởng ban GSĐTCCĐ các phường

Tại hội nghị đồng chí Ngô Thanh xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng:

 Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng triển khai 07 kế hoạch, 01 hướng dẫn và triển khai tới các thành viên của MTTQ quận, MTTQ phường. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động đối thoại, hoạt động Ban TTND, GSĐTCCĐ được trú trọng quan tâm và cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch năm.

          Một số hạn chế, tồn tại: Các thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ hầu hết là kiêm nhiệm nhiều công việc khác như ở các đoàn thể, tổ dân phố và đa số do tuổi cao, sức khỏe hạn chế nên ảnh hưởng đến hoạt động; nhiều thành viên mới tham gia nên kinh nghiệm và nghiệp vụ, phương pháp còn hạn chế; thực hiện gián cách xã hội phòng chống Covid - 19. Có Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ phường sự phối hợp chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ giữa UBND phường với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, thiếu giám sát các kiến nghị, giải quyết, xử lý đối với các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, TTĐT, báo cáo còn chậm về thời gian, số liệu phải chỉnh sửa; việc gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật để phục vụ giám sát có dự án chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Chủ động tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đồng thời phát huy vai trò của các Ban điều hành, các nhóm Nòng cốt, các câu lạc bộ Pháp luật. Tăng cường giám sát gắn với thực hiện Quyết định 217, 218; Quy định 124 của Bộ Chính trị; tập trung giám sát theo chương trình kế hoạch bài bản; giám sát về việc thực hiện thực hiện dân chủ ở cơ sở; 06 Quy chế dân chủ của quận, các đề án, phương án của quận; Giám sát thực hiện các đề án, phương án của UBND phường, những nội dung gây bức xúc sở cơ sở; phản biện xã hội vào các dự thảo báo cáo KT-XH, AN-QP năm 2020 của quận, phường; tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố, Trung ương, giám sát hỗ trợ người dân ảnh hưởng Covid – 19,... Phối hợp giám sát thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chuyên đề chung tay giúp đỡ xóa nghèo... Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân tổ dân phố, phường năm 2020; hoạt động của các CLB vì môi trường. Duy trì công tác giao ban nâng cao chất lượng của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Tổng kết công tác TTND, GSĐTCCĐ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư năm 2020, xây dựng triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021.

Tại hội nghị có 7 ý kiến của các phường cơ bản nhất trí với báo cáo, và phản ảnh một số việc về việc phun thuốc trừ cỏ dọc đường tàu trong khu dân cư, thiết kế dự án lấy ý kiến rộng rãi công dân, PCT MTTQ quận hiện nay cơ bản có 1 người, kiêm nhiệm nhiều việc, phụ cấp thấp; kinh phí hoạt động ban TTND, GSĐTCCĐ còng thấp, hồ sơ công dân lao động tự do đề nghị hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng đại dich Covid – 19 hướng dẫn chậm, khó xét duyệt; quy trình đạt tên trường học mới chưa dân chủ,...

Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền của MTTQ quận, Ban TTND, GSĐTCCĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật và một số việc liên quan công tác phối hợp và đề nghị các Ban TTND, GSĐTCCĐ, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn quận trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục tăng cường để góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020, hội nghị sơ kết kết thúc vào hồi 11h05 cùng ngày ./.

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị