tin mới nhất

Đảng ủy phường Phúc Đồng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021
Ngày đăng 05/04/2021 | 15:42  | Lượt xem: 527

Sáng ngày 01/4/2021, tại nhà văn hoá phường, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó ban Tuyên giáo Quận ủy; đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Quang Toản - QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; trưởng, phó các đoàn thể phường; các đồng chí là Bí thư chi bộ trực thuộc, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, cấp uỷ các chi bộ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực ĐU báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như: Đảng uỷ phường đã bám sát các Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và xây dựng 14 văn bản thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (02 Kế hoạch, 02 Hướng dẫn; 02 chuyên đề, 04 Quyết định kiểm tra; 04 Thông báo). Đảng uỷ đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng. Trong 05 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức 04 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và học tập chuyên đề với 98% số đảng viên tham gia học tập. Đảng uỷ phường xây dựng Chuyên đề Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức hội nghị toạ đàm cấp phường , chỉ đạo 23/24 chi bộ toạ đàm trong kỳ sinh hoạt tháng 3/2017 giúp đảng viên được nghe lại 27 biểu hiện suy thoái để nhận thức đầy đủ hơn và tránh không mắc phải. Chỉ đạo các chi bộ triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, các chi uỷ chi bộ từng bước đổi mới theo hướng quyết liệt, sát sao, kiểm soát công việc và kiểm tra hiện trường... Nhận thức, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, của cán bộ, công chức được nâng lên, đặc biệt người đứng đầu đã chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đạt từ 97,1% đến 100%. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, học tập chuyên đề, nghe thời sự đạt tỷ lệ từ 98%, có hội nghị 100%. Đã kiểm tra, giám sát 11 lượt chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01cấp ủy,  02 cá nhân là Bí thư, phó Bí thư chi bộ, giám sát 02 Đảng uỷ viên về rèn luyện phẩm chất, đạo đức và thực hiện Nghị quyết của Đảng. Hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, nên những công việc khó khăn, phức tạp kéo dài đã từng bước được tháo gỡ, giải quyết và thực hiện tốt…

Đồng chí Đinh Thị Thoa - BTCB, Hiệu trưởng trường tiểu học tham luận tại hội nghị

Hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận, các đại biểu khẳng định Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn của Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tiếp theo. 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại HN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường biểu dương các tập thể đã có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Đồng thời trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị;  Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên; Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Cũng tại hội nghị sơ kết, Đảng ủy phường đã khen thưởng cho 06 tập thể, 09 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó ban Tuyên giáo Quận ủy tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu
Toàn cảnh hội nghị