tin mới nhất

Một số kết quả bước đầu trong thực hiện chủ đề công tác năm "Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng ở phường Đức Giang
Ngày đăng 09/06/2021 | 16:55  | Lượt xem: 197

Thực hiện Thông báo số 320-TB/QU kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy tại hội nghị giao ban về thực hiện chủ đề công tác năm 2021, sau khi kiểm tra, rà soát tự đánh giá các mô hình, xây dựng bổ sung nhóm giải pháp cho các mô hình kém hiệu quả.

Năm 2021 thực hiện chủ đề công tác năm “Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; kế hoạch số 24-KH/ĐU về thực hiện mô hình dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự đô thị; tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ đảng viên kế hoạch số 18-KH/QU của Quận ủy về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo; hướng dẫn Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ, tổ dân phố đăng ký xây dựng và thực hiện các mô hình dân vận khéo; tổng hợp 26 tập thể, 06 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình năm 2021. Sau hội nghị giao ban thực hiện chủ đề năm quý I/2021, Đảng ủy phường đã chỉ đạo rà soát, phân loại các mô hình theo nhóm lĩnh vực, lựa chọn một số mô hình tiêu biểu, sát trúng đúng với chủ đề công tác năm của Quận để đăng ký thi đua thực hiện mô hình cấp Quận, còn các mô hình đăng ký thi đua cấp Phường để đảm bảo thực hiện có hiệu quả tránh chồng chéo, dàn trải.

Sau 3 tháng thực hiện 12 mô hình dân vận khéo đăng ký thi đua cấp Quận, trong đó 04 mô hình trong lĩnh vực GPMB, 01 mô hình lĩnh vực thu thuế nợ đọng, 03 mô hình lĩnh vực văn hóa, 04 mô hình lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã có kết quả bước đầu: 

Mô hình tuyên truyền, vận động 100% hộ đồng thuận kiểm đếm, bàn giao giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường hành lang chân đê và đường 48m của Chi bộ 10: Dự án đường đường hành lang chân đê, tổ dân vận tuyên truyền vận động 16/16 hộ đồng thuận và đã thực hiện xong việc kiểm đếm giải phóng mặt bằng. Dự án đường 48m, tổ dân phố có 32 hộ trong diện GPMB (26 hộ thu hồi hết, 6 hộ cắt xén) ban công tác mặt trận đã tuyên truyền vận động 32/32 hộ đồng thuận ký cam kết kiểm đếm GPMB.

Mô hình tuyên truyền, vận động 100% hộ đồng thuận kiểm đếm và bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường 13,5m của Tổ vận 18. Kết quả: Dự án đường 13,5m tổ dân phố 18 có 86 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng, xác định rõ đây là nhiệm vụ khó, tổ vận đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên tuyên truyền vận động 53/86 hộ đồng thuận kiểm đếm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Mô hình tuyên truyền, vận động 100% hộ dân đồng thuận kiểm đếm và bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường 48m. Kết quả: Dự án đường 48m, tổ dân phố có 84 hộ thuộc diện GPMB (59 hộ thu hồi hết, 25 hộ cắt xén) ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tuyên truyền vận động 84/84 hộ đồng thuận ký cam kết thực hiện kiểm đếm giải phóng mặt bằng.

Mô hình tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh nợ thuế cam kết và nộp thuế nợ động: Kết quả: Tổng số hộ nợ thuế trên địa bàn phường 323 hộ, với số tiền 2,2 tỷ đồng. Hội CCB phường triển khai trong tháng 4/2021, bước đầu có 06/17 chi hội CCB tổ dân phố tổ chức tuyên truyền vận động 16 hộ nợ đọng ký cam kết nộp số tiền 105 triệu đồng. Tuy nhiên, do dịch Covid, Chi cục thuế có văn bản tạm dừng vận động. Thời gian tới Hội tiếp tục truyên truyền vận động các hộ kinh doanh nợ đọng ký cam kết và nộp thuế, phấn đấu có 133 hộ cam kết nộp thuế với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Mô hình xây dựng mô hình NVH TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh của Ban công tác tổ 1. Kết quả: Tuyên truyền vận động các hộ dân ủng hộ 21 triệu đồng xây hàng rào và trồng hoa tại 23 gốc cây xung quanh NVH; vận động đảng viên ủng hộ xây dựng 01 trụ cột cờ tại nhà văn hóa với số tiền 7 triệu đồng.

Mô hình tái chế phế liệu, vật liệu nhựa đã qua sử dụng thành vật dụng hữu ích để trang trí tuyến ngõ, đường trong khu dân cư, nhà văn hóa của Tổ vận số 9. Kết quả: Tổ chức triển khai mô hình đến thành viên ban CTMT, thu gom phế liệu thành vật dựng hữu ích đã sản xuất được 20 giỏ, lọ hoa trang trí NVH, trồng hoa tại 15 gốc cây, làm bồn hoa dọc đường tàu với chiều dài khoảng 350m. 

Mô hình vận động không sử dụng bếp than tổ ong, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh tại nhà và nơi công cộng của Chi hội Phụ nữ tổ 5. Kết quả: Tổ dân phố có 13 hộ sử dụng bếp than tổ ong, chi hội phụ nữ đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh xung quanh khu vực Đình Ô cách, kết quả 13/13 hộ ngừng không sử dụng bếp than tổ ong. Ngoài ra chi hội còn thường xuyên truyền truyền vận động các hộ kinh doanh, hội viên và nhân dân đổ rác đúng giờ, đường, ngõ sạch, đẹp. Xây dựng 01 tuyến ngõ hoa dài trên trăm mét với trên 100 trăm giỏ hoa các loại.

Đối với 20 mô hình đăng ký thực hiện cấp Phường (14 tập thể, 06 cá nhân) qua kiểm tra, rà soát tự đánh giá nhận thấy cơ bản các mô hình đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, một số mô hình đã hoàn thành, một số mô hình đang thực hiện chưa rõ kết quả, căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy phường tổ chức sơ kết khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số mô hình thực hiện chưa thực sự có hiệu quả. Nguyên nhân do một số cấp ủy chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của một số ít đồng chí lãnh đạo tổ dân phố có liên quan đến dự án chưa thông; chế độ chính sách đền bù giải phòng mặt bằng còn nhiều bất cập.

Tuy nhiên có thể khẳng định mặc dù thời gian đăng ký và thực hiện các mô hình dân vận khéo chưa nhiều, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường, các mô hình dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng đã triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả, tạo tiền đề thực hiện có kết quả cao trong thời gian tới góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2021.

Một số hình ảnh: