tin mới nhất

Kết quả bước đầu của các mô hình "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Long Biên
Ngày đăng 11/06/2021 | 19:52  | Lượt xem: 182

Năm 2021, Quận ủy Long Biên thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm với nội dung “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

Ngay từ đầu năm; Đảng ủy phường Long Biên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 14/01/2021 về thực hiện công tác dân vận năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 tới 100% các ngành đoàn thể, các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường.

100% các đơn vị, tổ chức cơ sở thuộc phường căn cứ định hướng của Đảng ủy đã lựa chọn nội dung, đăng ký và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ dân phố. Tính đến ngày 22/02/2021 đã có12 tập thể 02 cá nhân được lựa chọn các mô hình đăng ký với quận; nội dung mô hình tập trung vào các lĩnh vực như: Giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, trật tự quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, lĩnh vực văn hóa xã hội...

Với những nỗ lực, sự vào cuộc của các tập thể  và cá nhân trên địa bàn phường, trong 6 tháng đầu năm 2021, các mô hình đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Đối với tập thể:

Mô hình lĩnh vực về kinh tế: Hội CCB phường đăng ký vận động các hộ dân trên địa bàn phường nộp thuế nợ đọng ngoài quốc doanh bđược 43/46 hộ thu được 166.910.310 đồng.

Mô hình về lĩnh vực GPMB:

UBMTTQ phường đăng ký vận động nhân dân TDP Nha thực hiện tốt công tác GPMB cụm trường học: MTTQ phường đã thành lập 4 tổ vận động do 4 đ/c Trưởng ban CTMT làm tổ trưởng thực hiện tuyên truyền vận động đối 32 hộ dân đến nay đã chi trả tiền BTHT đối với 02 hộ với số tiền là 727.200.000đ.

Chi bộ 19 vận động 25 hộ dân thực hiện công tác GPMB cụm trường học: Tổ dân vận phối hợp với MTTQ, các đoàn thể của phường vào tận các hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Chi bộ tổ 22 vận động 15 hộ dân trong tổ thuộc diện GPMB dự án cụm trường học: Tổ dân vận có 15 hộ dân trong dự án GPMB; Tổ đã phân 3 nhóm, mỗi nhóm 03 đồng chí và mỗi nhóm phụ trách vận động 05 hộ và đến từng nhà các hộ mỗi tuần 2 buổi để tuyên truyền vận động. Nội dung tuyên truyền Luật đất đai, đơn giá đền bù, hỗ trợ các hạng mục được đền bù....

Chi bộ tổ 14 vận động 50 hộ dân trong tổ thuộc diện GPMB dự án E6/HT: Tổ dân vận có 50 hộ dân trong dự án GPMB. Tổ dân vận đã đến từng nhà các hộ để tuyên truyền vận động nhân dân trong diện GPMB. Nội dung tuyên truyền Luật đất đai, đơn giá đền bù, hỗ trợ các hạng mục được đền bù.... Đến nay công khai dự thảo phương án 55 hộ (vượt 5 hộ so với chỉ tiêu đăng ký)

Mô hình về lĩnh vực quản lý đô thị

Chi bộ 7 thực hiện mô hình vận động nhân dân thực hiện tốt công tác TTĐT, chợ văn mình thương mại: Định kỳ vào các buổi sáng hàng ngày tổ dân vận đến từng hộ kinh doanh trong chợ tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành tốt việc bầy bán hàng, không lẫn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh.

Mô hình về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Đoàn thanh niên với công tác bảo vệ môi trường: Định kỳ đoàn phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ 7 và chủ nhật 2 buổi trên tháng như: Nhặt rác ở mái đê từ cử khẩu Tư đình đến cửa khẩu Thạch Cầu; Trồng hoa tại công trình thanh niên tại tuyến đường 13,5m cạnh trụ sở công an phường. Vẽ 155m tranh bích hoạ bảo vệ môi trường.

Hội phụ nữ chỉ đạo 12/12 chi hội phụ nữ thực hiện mô hình tổ phụ nữ thu gom phế thải bảo vệ môi trường: Hội đã tuyên truyền vận động các các hội viên thu gom phế thải nhựa gây quỹ đến nay được trên 5 triệu đồng để tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết…

Chi bộ tổ dân phố số 23 với mô hình xây dựng tuyến phố văn hoá, không rác: Chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo; Chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách, mỗi đảng viên phụ trách từ 5 – 10 hộ để tuyên truyền vận động. Phân công chi hội phụ nưa, chi hội CCB, Đoàn thanh niên phụ trách các tuyến đường đảm bảo tốt việc vận động nhân dân đổ rác đúng mơi quy định, chấp hành tốt việc tuyến phố tuyến ngõ không rác đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Mô hình về lĩnh vực văn hoá xã hội:

Chi bộ tổ dân phố số 1 với nội dung xây dựng tổ dân phố văn hoá, tuyến phố văn hoá: Đình kỳ hàng tuần tổ dân phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân không dùng bếp than tổ ong đến nay trên địa bàn tổ không có hộ gia đình nào dùng bếp than tổ ong.

Chi bộ tổ dân phố số 2 với nội dung xây dựng tổ dân phố văn hoá, tuyến phố văn hoá: Đình kỳ hàng tuần tổ dân phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân không dùng bếp than tổ ong đến nay trên địa bàn tổ không có hộ gia đình nào dùng bếp than tổ ong.

Chi bộ tổ dân phố số 9 với nội dung xây dựng tổ dân phố văn hoá, tuyến phố văn hoá: Đình kỳ hàng tuần tổ dân phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân không dùng bếp than tổ ong đến nay trên địa bàn tổ không có hộ gia đình nào dùng bếp than tổ ong.

Chi bộ tổ dân phố số 12 với nội dung xây dựng tổ dân phố Sạch: Đình kỳ hàng tuần tổ dân phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân không dùng bếp than tổ ong đến nay trên địa bàn tổ không có hộ gia đình nào dùng bếp than tổ ong.

Đối với các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Chi bộ 7 nêu gương đi đầu trong việc vận động nhân dân thực hiện GPMB tuyến đường 13,5m từ nhà văn hoá ra đường 40m: Đồng chí đã phối hợp với tổ dân vận vào tận gia đình 12 hộ dân trong diện GPMB để tuyên truyền vận động, thuyết phục đến nay Đã tổ chức công khai Quyết định cưỡng chế thu hồi đất ngày 07/4/2021 của UBND quận đối với 12 hộ và tổ chức đến từng hộ gia đình để giao Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Hiện có 02 hộ (ông Vũ Văn Sinh; ông Đinh Văn Phượng) đã nhận tiền BTHT với tổng số tiền là: 651.016.445đ.

Đồng chí Nguyễn Trung Tín Chi bộ 9 nêu cao vai trò gương mẫu làm tốt công tác hoá giải ở cơ sở: Với cương vị là tổ trưởng tổ hoà giải đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, luôn lắm bắt tình hình của nhân dân nơi cư trú, để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân nhân. Trên địa bàn tổ dân phố không ổn định, không có vụ việc nào sảy ra.

Kết quả bước đầu của những mô hình đăng ký “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn phường Long Biên rất đáng trân trọng, là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Dân vận của cả năm 2021.

Lãnh đạo quận, tổ công tác GPMB quận đối thoại với các hộ dân về chính sách hỗ trợ GPMB

Tổ công tác GPMB các dự án xuống vận động từng hộ gia đình

Hội CCB phối hợp với UBND phường vận động công tác thu thuế

Công tác vận động hội viên thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ, đổi lấy cây xanh