tin mới nhất

“Ngọc Lâm với Kết quả 6 tháng thực hiện mô hình dân vận khéo thực hiện chủ đề năm 2021
Ngày đăng 11/06/2021 | 19:52  | Lượt xem: 198

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng. Những năm qua tháng đầu năm 2021, phường Ngọc Lâm đã có kế hoạch cụ thể nhằm phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng – Thuế - TTĐT – VSMT

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị triển khai chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; triển khai công tác dân vận năm 2021 đến các đồng chí trong Khối Dân vận phường, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố. Triển khai đăng ký Dân vận khéo năm 2021, đã có 29 mô hình, trong đó có 13 mô hình thuộc lĩnh vực GPMB, 12 mô hình thu nợ đọng và 4 mô hình thuộc lĩnh vực VSMT-TTĐT.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng: phường Ngọc Lâm đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy. Đây là một Dự án lớn đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tổng số trên địa bàn phường có 250 trường hợp nằm trong diện GPMB. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2019. Trải qua nhiều khó khăn từ khi bước vào thực hiện dự án do còn nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận với chính sách bồi thường hỗ trợ. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp giữa chính quyền và các ngành đoàn thể trong công tác vận động thuyết phục các hộ dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng đối với các hộ dân; được cung cấp mọi thông tin về dự án và về công tác GPMB của dự án. Người dân được tham gia cùng tổ công tác GPMB kê khai kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc….Những vướng mắc, khó khăn của nhân dân đều được phường tổng hợp báo cáo gửi UBND quận để giải thích, giải quyết cho nhân dân trên tinh thần hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân. Hàng tuần, hàng tháng Tổ vận của Đảng ủy cùng các tổ dân vận của các tổ dân phố đã tổ chức hơn 40 cuộc xuống các hộ dân để vận động tuyên truyền. Đến nay phường Ngọc Lâm đã thực hiện giải phóng mặt bằng 80% khối lượng dự án.

Vì vậy nên trên địa bàn phường có tổng số 258 phương án (phát sinh thêm 8 phương án do tăng 6 ngõ đi chung và 2 hộ có 2 phương án). Kết quả thực hiện đến ngày 20/5/2021: Đã phê duyệt được 222/258 phương án. Đã bàn giao mặt bằng: 168/222 phương án (159 hộ + 4 ngõ đi chung + 1 sân chung + 2 tổ chức). Nhờ làm tốt công tác GPMB, nhiều trường hợp vận động bàn giao mặt bằng đã đồng thuận bàn giao cụ thể như: Khối vận đăng ký ban đầu dân vận 19 phương án của 19 hộ gia đình: 07 hộ cắt xén + 12 hộ mất hết. Đã vận động 13 hộ bàn giao mặt bằng trong đó có:02 hộ đã có Quyết đinh cưỡng chế, UBND quận chưa ban hành kế hoạch thực hiện cưỡng chế. 03 hộ đã có Quyết định cưỡng chế và kế hoạch thực hiện cưỡng chế. Khối vận Đảng ủy phường tiếp tục vận vận động và hộ gia đình đã tự nguyện  bàn  giao  mặt bằng không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo KH 197 của UBND quận. 07 hộ cắt xén bàn giao đúng thời hạn và 01 hộ mất hết (UBND phường đã có văn bản đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế). Bên cạnh đó đã vận động 06 hộ nhưng các hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng: UBND phường đã có văn bản báo cáo UBND quận, 05 hộ đã có quyết định cưỡng chế, 01 hộ đã nhận tái định cư nhưng trên ô đất tái định cư có mộ chưa được di dời. Công tác tuyên truyền, vận động thông qua tiếp xúc, đối thoại với dân được chú trọng nên đã giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thu hồi, hỗ trợ, tái định cư trong GPMB… Từ đó, đa số hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành khá tốt việc di dời, nhận tiền đền bù, bàn giao đất, tạo điều kiện cho công trình, dự án thực hiện đúng tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai GPMB trên địa bàn còn phát sinh nhiều khó khăn. UBND phường đã tiếp nhận nhiều đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đền bù, GPMB (chiếm trên 70% tổng số đơn khiếu nại, tố cáo). Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, chính sách hỗ trợ đất trong khu dân cư, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất và vật kiến trúc…

Trọng tâm là dân vận trong công tác Giải phóng mặt bằng, song song với đó phường thường xuyên sát sao đến một số nhiệm vụ quan trọng khác như: công tác thuế, TTĐT, VSMT.  Phường Ngọc Lâm là phường lõi về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, là cửa ngõ vào thủ đô, vì vậy công tác TTĐT rất phức tạp và khó khăn. Và xác định đây cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nên luôn được Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ. Với mô hình dân vận khéo di chuyển ngôi mộ dòng họ Lưu ra khỏi khu dân cư: khối vận tiếp tục làm việc với đại diện dòng họ; vận động dâu trưởng tộc, gia đình đã nhất trí di chuyển nhưng phải chọn giờ, ngày và tiếp tục họp dòng thống nhất thời gian, hình thức di chuyển.  Đối với mô hình dân vận khéo trong công tác thuế, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên việc vận động thu thuế nợ đọng gặp nhiều khó khăn hiện còn 11/12 hộ chưa nộp.

Có được kết quả bước đầu đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Một số mô hình khéo đã phát huy hiệu quả tạo sức lan tỏa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tin tưởng rằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể. Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động am hiểu nội dung dân vận, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân kỹ năng thuyết phục, vận động  vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa đảm bảo đúng nguyên tắc của pháp luật; đồng thời phải lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để phối hợp với UBND đề xuất hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân phường Ngọc Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc chủ đề năm 2021 của quận Long Biên./.

*Một số hình ảnh:

Giám sát công tác niêm yết QCDC
Xuống địa bàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng và vận động nhân dân
Công tác đánh giá, sơ kết công tác dân vận