tin mới nhất

Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 21/07/2021 | 15:55  | Lượt xem: 312

Ngày 19/7/2021, Quận ủy ban hành Thông báo số 418 -TB/QU Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Quận

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây