tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) quận Long Biên
Ngày đăng 25/05/2023 | 15:47  | Lượt xem: 129

Ngày 31/3/2023, UBND quận ký ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) quận Long Biên


Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/QU ngày 24/02/2022 của Quận ủy Long Biên về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2023) trong năm 2023, UBND quận Long Biên phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch 191/KH-UBND tại đây.