tin mới nhất

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên
Ngày đăng 25/05/2023 | 17:54  | Lượt xem: 148

Ngày 09/5/2023, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã ký ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên.

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, Trưởng ban

2. Ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, Phó ban

3. Ông Hoàng Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Long Biên, Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nội vụ, Thành viên

5. Ông Nguyễn Quang Toản, Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận Long Biên, Thành viên

UBND Quận mời tham gia thành viên Ban Tổ chức:

6. Bà Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận

7. Bà Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận

8. Bà Vũ Thị Thanh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận

9. Bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc

Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch của UBND quận.

Chi tiết Quyết định số 1826/QĐ-UBND xem tại đây./.