tin mới nhất

Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên
Ngày đăng 25/05/2023 | 18:04  | Lượt xem: 142

Ngày 19/05/2023, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 31/QĐ-BTC thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên, Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên,

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 31/QĐ-BTC thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên.

Hội đồng giám khảo gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên - Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên - Thành viên

Ban Tổ chức Cuộc thi mời tham gia Hội đồng giám khảo các Ông (bà) có tên sau:

3. TS.KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc - Thành viên

4. Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên

5. PGS.TS. Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đồ họa - Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên

6. TS. Họa sĩ Ngô Anh Cơ, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Đồ họa - Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thànhviên

7. Họa sĩ Trần Hoài Đức, Chi hội Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên

8. KTS Đoàn Kỳ Thanh, Giám đốc Công ty Kiến trúc Avant - Thành viên

9. Ông Phạm Hoàng Hà, Founder Beau Agency - Thành viên

10. Ông Vũ Xuân Hạnh, FoundertA Creative - Thành viên

11. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Founder UOVO Branding & Design - Thành viên

Hội đồng giám khảo có trách nhiệm thực hiện chấm thi theo quy chế cuộc thi, đảm bảo khách quan, công minh, trung thực, chính xác.

Chi tiết xem tại đây./.