tin mới nhất

Thông báo Danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá và các ô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá tại ô quy hoạch B.5/NO3, A.5/LX4 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành Phố Hà Nội
Ngày đăng 25/05/2023 | 18:11  | Lượt xem: 136

Thông báo Danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá và các ô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá tại ô quy hoạch B.5/NO3, A.5/LX4 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành Phố Hà Nội

Chi tiết xem tại đây