tin mới nhất

Quy chế cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Ngày đăng 25/05/2023 | 18:18  | Lượt xem: 212

Ngày 19/5/2023, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTC về Quy chế cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên, Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên,

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 19/5/2023 về Quy chế cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên.

Chi tiết xem tại đây./.