tin mới nhất

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc Lâm thuộc UBND quận Long Biên
Ngày đăng 13/09/2023 | 17:50  | Lượt xem: 153

Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc Lâm thuộc UBND quận   Long Biên cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 22/9/2023 (Thứ sáu)

- 08h00’ đến 08h30’: Khai mạc kỳ thi.

- 08h30’ đến 12h00’: Họp Hội đồng thi tuyển và các Ban giúp việc,       bàn giao đề thi và tổ chức thi viết.

2. Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(Số 01 phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)

3. Thành phần tham dự: Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Ban coi thi, Tổ phục vụ, các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 08/9/2023 của Hội đồng thi tuyển.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, đăng trên mục Thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên và Cổng tin điện tử các phường, trường học trên địa bàn quận.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ./.

Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây